INZERCIA

Prečo inzerovať v Drevárskom magazíne?

Drevársky magazín je popredný odborný časopis na podporu drevárskej a nábytkárskej výroby a zároveň jediný svojho druhu distribuovaný v Slovenskej a Českej republike od roku 2000.

Vychádza súčasne v tlačenej aj internetovej podobe. Je distribuovaný prostredníctvom siete zmluvných špecializovaných predajcov, predplatiteľom a adresným directmailingom cieľovým skupinám z drevárskej, tesárskej, stolárskej a nábytkárskej výroby v SR a ČR. Vďaka tomu sa časopis dostáva do každej firmy v našom odbore. Pravidelne ho dostávajú aj všetky odborné školy so zameraním na drevársku a nábytkársku výrobu.

Referencie: Drevársky magazín je dlhoročným a stabilným inzertným partnerom najvýznamnejších predajcov strojov, nástrojov, zariadení a materiálov pre drevospracujúci a nábytkársky priemysel, mediálnym partnerom medzinárodných odborných veľtrhov LIGNA Hannover, HOLZ-HANDWERK Norimberg, WOOD-TEC Brno a LIGNUMEXPO Nitra, hlavným informačným partnerom najväčších profesijných združení, odborných škôl a inštitúcií v SR a ČR.

© Drevársky magazín / Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ.
Vydavateľ Trendwood-twd, s.r.o., Kremnička 5, P.O.Box 409, 974 03 Banská Bystrica 3, Slovenská republika, www.twd.sk