středa 19. prosinec 2018 3:11
Registrace    

Novely zákonov vstúpili do platnosti

Zmeny zákonov na Slovensku prerokovala Národná rada SR aj v závere roku 2017 s tým, že novely sú platné od 1.1.2018. Zmeny sa dotýkajú viacerých oblastí.

Zvýšenie podpory na vedu a výskum

Firmy formou zvýšenia odpočtu nákladov na podporu vedy a výskumu môžu uplatniť až 100 %, namiesto doterajších 25 %. Majú možnosť zvýšenia tejto základnej sumy odpočtu aj o ďalších 100 %.
Nový zákon zaviedol pre firmy Patent – box, určený na stimuláciu produkcie s vyššou pridanou hodnotou a možnosťou zamestnávania vysokokvalitných pracovníkov.

Zrušenie odpočítateľnej položky pre zamestnávateľov

Odvodová odpočítateľná položka (OOP) na zdravotné poistenie pre zamestnávateľov sa k 1.1.2018 ruší! Sociálna poisťovňa týmto opatrením získa viac ako 102 mil. €. Zákon bol v platnosti iba od 1.1.2015 ako jednorazové opatrenie na zlepšenie zamestnanosti. Keďže miera nezamestnanosti klesla na 6,4 %, dôvody na existenciu predpisu pominuli. Horná hranica nového OOP predstavuje 570 €.
Sadzba pre zamestnancov – poistencov štátu zostáva v platnosti, predstavuje 3,71 %.
Zrušenie predpisu vetoval prezident SR Andrej Kiska. Na prelomenie prezidentovho veta bolo treba opätovné prerokovanie a schválenie parlamentom. Zasadnutie NR SR bolo tesne pred Vianocami a schválili pôvodne už schválenú novelu aj bez podpisu prezidenta SR.

Zamestnávanie nahlásiť do 7 dní

Zamestnávateľ bol doteraz povinný nahlásiť do 7 dní prijatie nového zamestnanca. Jeho prihlásenie znemožňovalo firmám vytvárať nelegálne zamestnávania. Novela predpisuje prihlásiť zamestnanca najneskôr pred výkonom kontroly (ktorá nemusí byť do siedmich dní). Účinnosť zákona je od 1.1.2018.

Ilustračné foto

Odborný časopis na podporu dřevařské a nábytkářské výroby.

Zásady zpracování osobních údajů

Newsletter

Přihlaste se pro příjem newsletteru. Nezmeškáte tak žádné aktuální novinky.

Rozesíláme pouze důležité informace. Nespamujeme!