pátek 24. květen 2019 14:47
Registrace    

Letošní imm cologne probíhalo ve znamení mohutných oslav 100letého výročí založení legendární školy designu Bauhaus v německém Dessau. Každá firma, která někdy přišla do kontaktu s osobnostmi tamních pedagogů, jako Ludwig Mies van der Rohe, Walter Gropius, Marcel Breuer nebo další, to dala zřetelně najevo.

Zámecký park v Laxenburgu o ploše 280 hektarů ozdobený umělým rybníkem se sedmi ostrovy je příkladem zahradní architektury 18. a 19. století. O jeho současný vzhled se zasloužila císařovna Marie Terezie a její vnuk císař František II./I. Největším „tahákem“ je zámek Franzensburg. Jako napodobenina středověkého rytířského hradu a obydlí pohádkového rytíře byl postaven v duchu romantismu v letech 1798 až 1801. Stavební materiál byl přivezen z ruin habsburských zámků a klášterů. V roce 1801 byla vysvěcena kaple a hrad byl otevřen.

Drevorezba je charakterizovaná ako rozšírená ľudová ozdobná technika, pri ktorej sa výraznejšie narušuje povrch dreva nožom alebo dlátom za vzniku odpadu vo forme triesok. Jej jednoduchý technologický princíp výraznou mierou prispel k bohatstvu foriem nielen ľudového nábytku, ale i pracovných predmetov, ktoré boli neoddeliteľnou súčasťou prirodzeného životného prostredia dedinského človeka.

Jedným z medzníkov rozvoja slovenského drevárskeho a nábytkárskeho priemyslu bolo položenie základného kameňa učňovského strediska v Žiline, v ktorom mali ročne vychovať 120 kvalifikovaných absolventov pre potreby výroby. Historickým dátumom bol 27. december 1972. Tvoril ho projekt dvoch výškových 9-poschodových budov na vyučovanie a bývanie. Areál mal byť súčasťou podniku Drevoindustria Žilina.

Odborný časopis na podporu dřevařské a nábytkářské výroby.

Zásady zpracování osobních údajů

Newsletter

Přihlaste se pro příjem newsletteru. Nezmeškáte tak žádné aktuální novinky.

Rozesíláme pouze důležité informace. Nespamujeme!