úterý 17. září 2019 8:18
Registrace    

Technická normalizační komise Nábytek ustavena

Normy2Z důvodu zlepšení komunikace a sjednocení stanovisek jednotlivých zájmových skupin podal v listopadu 2011 Textilní zkušební ústav, s. p., který je centrem technické normalizace (TN) i pro obor „Nábytek“, Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) návrh na ustavení technické normalizační komise „Nábytek“. Návrh byl přijat a 28. března 2012 byla komise „Nábytek“ ustavena.

Do komise byli jako členové nominováni: Doc. Ing. Dr. Petr Brunecký za Asociaci českých nábytkářů, Luboš Feigl za Strojírenský zkušební ústav, Ing. Bohuslava Fořtová za Sdružení českých spotřebitelů, o.s., Ing. Zdeněk Holouš, Ph.D. za Zkušebnu nábytku Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně, Ing. Petr Mitáček, za Zkušebnu stavebně truhlářských výrobků Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně, Ing. Helena Prokopová za Cech čalouníků a dekoratérů, Doc. Ing. Daniela Tesařová, Ph.D. za Klastr českých nábytkářů, Ing. Lubor Tomeš za Textilní zkušební ústav, s.p., Ing. Ludmila Zezulová za Technický zkušební ústav Praha, s.p. Tajemnicí komise je Ing. Linda Zvárová, ÚNMZ. Předsedou byl zvolen Ing. Lubor Tomeš a jednomyslně byla schválena působnost TNK „Nábytek“: „Normalizace v oblasti veškerého nábytku (včetně matrací, kromě dopravy nábytku) a v případech, kde je to aplikovatelné, také v oblasti terminologie, bezpečnosti a zdraví, zkušebních metod a požadavků na konečné výrobky, díly, součásti, povrch, povrchové úpravy a nábytkové kování, rozměry.“ Působnost TNK bude pokrývat oblast CEN/TC 207 a ISO/TC 136.

Autor: Ing. Helena Prokopová

 

Odborný časopis na podporu dřevařské a nábytkářské výroby.

Zásady zpracování osobních údajů

Newsletter

Přihlaste se pro příjem newsletteru. Nezmeškáte tak žádné aktuální novinky.

Rozesíláme pouze důležité informace. Nespamujeme!